STYRELSEN INFORMERAR 03 – 2018

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR 03 – 2018

Ny styrelse – En hel del möten avklarade

Ny styrelsen valdes in på årsstämman med både nya och gamla ansikten. Det har varit stundvis svårt att få ta på oss då arbetet med att få vår nya tekniska förvaltare igång har varit högsta prioritet, men nu känner vi att vi snart är i mål!  Nya styrelsen består av: Ove, Margareta, Andrés, Johanna, Rita och Jenny .

Vi vill passa på att be alla boenden att komma in med förslag på förbättringar och att söka kontakt med oss, både via mail men även om ni ser en av oss på gården.

Välkommen SBC – Vår nya teknisk förvaltare

SBC har nu (sedan vecka 24) tagit över den tekniska förvaltningen och vi ser fram emot ett fint samarbete. I och med bytet av förvaltare så byts även rutiner för hur och var man når dem. Mer information finns i pappret som vi la i er brevlåda.

Utemiljöerna- våra träd

Vi har nog alla märk att våra stackars träd har fått sig en ganska hård behandling och ser i vissa fall väldigt märkliga ut. Vi har påpekat detta för vår entreprenör och framfört vår oro över behandlingen träden fått.

Sommartider – Brandtider

Vi vill påminna om att det råder extrem hetta i vårt område och det är viktigt att man håller koll på om det råder eldningsförbud.  SBC’s hantering av ärenden har redan börjat avlasta styrelsen och ge oss boenden snabbare återkoppling och i vissa fall åtgärder.

Varma hälsningar,

Styrelsen