Month: May 2020

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Kallelse till digital årsstämma

Datum: 2020-06-11 Tid: 18.00 Plats: SBC:s/ BRF Vikingen 2 kontor i Sundbyberg, Mjölnerbacken 11 (föreningslokalen) I rådande tider av coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt via sin dator/mobiltelefon alternativt lämnar fullmakt till annan medlem som är ombud.  Anmälan för att kunna närvara digitalt görs genom att lämna sin e-postadress till styrelsen genom att senast…
Read more

1 Gbit/s med Bahnhof!

Vi har nöjet att meddela att idag har vi skrivit avtal med Bahnhof ledande inom bredband, telefoni och TV. Detta betyder att samtliga lägenheter kommer att utrustas med 1000/1000 Mbit internet! Mer info inom kort!

Garageportar

Nu var det dags, vi kommer att byta ut gamla garageportar för garaget Lidret. Arbetet kommer att påbörjas den 12.e maj. Ni kommer att kunna köra in och ut men kanske behöver köra från annan infart/utfart.

Kameraövervakning, snart klart!

Hej alla grannar! Vi i styrelsen har fattat beslut om att kameraövervaka entré och källarvåningen. Detta pga. förstörelseoch andra otillåtna beteende som har ägt rum på dessa platser, vilket har gjort att våra boende intekänner sig trygga. Källaren: Nedskräpning sker dagligen och har medfört merkostnader för föreningen.  Trapphuset:  Allmän nedskräpning sker dagligen. Hissar har satts ur funktion samt klottring. Ständig röklukt itrapphusen. Tomglas, burkar och matrester får ofta städas undan. Lås och passersystem harsaboterats. Boende känner sig otrygga. Polis och stadsdelsnämnden: Har informerats om ovan nämnda händelser trots detta har det inte hänt till det bättre snarare tvärtom,därför har styrelsen fattat beslut om kameraövervakning. Varför kameraövervakning: Inbrott, stölder, tillfällighetsförbrytelser och allmänna skadegörelse minskar generellt om det finns enrädsla för att bli tagen på bar gärning. Med andra ord gör kameror att kriminella och andra grupperhellre väljer att inte agera eller att agera vid en annan tidpunkt eller plats, än att riskera upptäckt. På såsätt uppnås en lugnare miljö generellt vilket påverkar klimatet positivt för boende och andra somvistas i lokalen eller inom området. Integritetsskydd: Videoövervakningen kommer först att tas i bruk efter att de två säkerhetsansvariga i styrelsen fåtthandhavande instruktioner. Tanken är att de två som har access till systemet i efterhand kan spelatillbaka bandet och kolla videon efter det att något exceptionellt har inträffat. Det sker alltså ingen ständig övervakning, mer än att videoövervakningsskyltarna har en varnande effekt. Genom ett lösenordskyddat system skyddas den inspelade informationen från allmän spridning och på så sätterhålls ett ökat integritetsskydd för allmänheten. För…
Read more