Month: June 2017

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR NR. 7 – 2017

Service på bokningstavlorna Styrelsen har beställt service på bokningstavlorna i tvättstugorna. Vår förhoppning är att detta ska ske snabbt samt åtgärda de problem som boende har upplevt med systemet. Laddningsstationer till Lidret Samfälligheten har beslutat att installera laddningsstationer i parkeringshuset Lidret. Hur planeringen ser ut och vilken omfattning kommer det att informeras om senare. Önskas…
Read more