Sverige Parkering tar över administration av p-huset samt köhantering 2021.

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Sverige Parkering tar över administration av p-huset samt köhantering 2021.

Samfälligheten har tecknat avtal för avisering, uthyrning, indrivning, nyckelhantering samt köhantering med Sverige Parkering AB.

Parkeringsbolaget kommer att avisera nya rutiner i garaget. med detta sagt kommer boende kunna få snabbare service.

Kösystemet är helt digitalt samt digitala nycklar kommer att delas ut till dem som hyr en garageplats. Mer info inom kort.

Då vi byter till Sverige Parkering behöver alla skriva om avtalet med Sverige parkering för att kunna fortsätta stå i garaget. Ni kommer att behålla samma plats i garaget/utomhus.

De som har stått i kö kommer att behålla sin köplats samt se sitt köplats nummer.