Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete 2021-05-28

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete 2021-05-28

Bredband, 1000 Mbit/s, Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period: 
Start: 2021-05-28 00:01
Stop: 2021-05-28 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 3 timmar.