Month: December 2018

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR 05 – 2018

Styrelsearbetet Det har varit en tuff period med en mycket stor arbetsbörda för oss som är kvar i styrelsen men vi ser fram emot nästa år då vi får in ersättare för dem som avgått under året. Extrastämman för inval av medlemmar samt antagande av nya stadgar hålls som tidigare meddelats den 10/1 2019 i…
Read more

Info Samfälligheten

Uppdaterad information från Samfälligheten nedan:   Grundinfo Samfälligheten