Allmänna information

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Garageport mjölnerbacken 23

Ny garageport är beställd och kommer att monteras under vecka 14-15.

Föreningens fastighetsskötare: SBC

Felanmälan kl. 07.00-21.00, Telefon: 0771 – 722 722
Via Internet:  www.sbc.se/felanmalan

Akuta ärenden utanför kontorstid? Kontakta vår jourfirma.
Dygnet runt Fastighetsjour
Akutsituationer efter kl. 21.00 samt helger, Telefon: 08 – 18 70 00

OHYRA
Vid problem med skadedjur kontakta Anticimex på telefon: 08-517 634 00
BRF Vikingen2’s försäkringsbolag är Gensidige www.gjensidige.se

STÖRNING
Störningsjouren: 08-568 214 00

NÖDSITUATION
Vid nödsituation ring SOS alarm: 112

BREDBAND

Information samt instruktioner för att komma igång och aktivera det hittar du här

För övriga ärenden (parkering, sopnedkast, städning, osv.) – se Kontaktuppgifter