Information från samfälligheten

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Information från samfälligheten

Uppgifter rörande parkeringsavgifter och tider för återlämning av nycklar, påskrivning av hyreskontrakt för parkering, m.m. återfinns på samfälligheten Vikingens hemsida. Vänligen gör ett besök på den sidan för att hålla er uppdaterade om vad som gäller.

Aktuella parkeringsavgifter m.m. fr.o.m 2018-01-01

Styrelsen