STYRELSEN INFORMERAR NR. 11 – 2017

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR NR. 11 – 2017

Radonmätning
Utvalda boende i föreningen har fått hem utrustning för radonmätning. Vänligen följ de givna instruktionerna. Vid frågor om detta kontakta aktuell entreprenör eller Teoge.

Luciafika den 10:e december, kl. 14:00-16:00
Styrelsen kommer även i år arrangera luciafika. Platsen blir träfflokalen vid gård 1. Det kommer serveras kaffe, glögg, saft med tilltugg. Attiraljer för pysselsugna barn kommer att finnas tillgängligt. Kom och träffa dina grannar och styrelsen. Önskar du hjälpa till med något, vänligen kontakta styrelsen på enklaste sätt.

Brandsäkerhet extra viktigt!
Vi börjar närma oss den tid på året då levande ljus tänds i våra hem. Det är därför extra viktigt att kontrollera din brandvarnare och se till att de har fräscha batterier och fungera som de ska.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen