STYRELSEN INFORMERAR NR. 2 – 2017

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR NR. 2 – 2017


Skadegörelse
Vi har uppmärksammat skadegörelse i våra trapphus och utrymmen. Då det påverkar vår boendemiljö och ekonomi, vill vi givetvis att det upphör.

Vi har uppmärksammat de senaste händelserna och har koll på det som hänt.

Om man ser något suspekt framöver får man gärna meddela oss. Tillsammans kan vi hjälpas åt att värna om vår boendemiljö och ekonomi.
Mejladressen till styrelsen är: styrelsen@brfvikingen2.se

Tömma i cykelförråd
Skräp och saker som inte är cyklar får inte försvaras i våra cykelrum. Om man har skräp/saker i cykelförrådet måste detta tas bort omgående!

Ny städfirma
Från och med 1 mars 2017 ansvarar en ny städfirma för städningen.

Behöver du en till Aptusbricka?
För att beställa en Aptusbricka fyller du i ett beställningsformulär, som du hittar på vår hemsida, under “Ditt boende”.

Om du inte hittar formuläret kan du kontakta oss per mejl så kan vi hjälpa dig.

Blanketten lämnas sedan till vår postlåda på Mjölnerbacken 21. Det går också bra att mejla blanketten till: styrelsen@brfvikingen2.se

Pris för Aptus är 400 kronor/st, max 6 st. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen