STYRELSEN INFORMERAR NR. 1 – 2017

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR NR. 1 – 2017


Inga lösa hundar på gårdarna
Tänk på att det inte är tillåtet att låta sin hund gå lös på våra gårdar.

Viktigt – om du ska renovera
Vid renovering i din lägenhet, måste du kontakta TEOGE för att ansöka om tillåtelse att få renovera. Denna regel finns för att minska risken för skador i byggnaden som till exempel vattenskador, elskador, kontroll av bärande väggar.
Detta gäller framförallt renovering av kök, badrum, ändring av väggar, men kontakta TEOGE vid även andra renoveringar.

Ny städfirma
Vi har nytt avtal med ny städfirma som ansvarar för städning av våra trapphus och gemensamma utrymmen. Företaget heter Belles städ. Datum för tillträde är i skrivandet stund ännu inte fastställt.

Träfflokal på gård 1 kommer att fräschas upp
Vår träfflokal på gård 1 har blivit sliten under åren. För att lokalen ska vara mer trivsam att hyra och vistas i, kommer den att målas om och göras finare.

Med vänlig hälsning, Styrelsen