STYRELSEN INFORMERAR NR. 8 – 2017

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR NR. 8 – 2017

Platser i varmgaraget
Styrelsen meddelar medlemmar i föreningen att det finns 2 lediga bilplatser och 2 lediga mc-platser i varmgaraget. Vänligen kontakta Teoge. Först till kvarn …

Skräpvarning
Det är strängt förbjudet att slänga skräp och bråte i trappen, förrådsutrymmen eller andra allmänna utrymmen. Styrelsen ser allvarligt på detta okynne samt ser över möjligheterna att stävja detta. Du som slänger ditt skräp på detta sätt kan riskeras att vräkas från din lägenhet.

Aptus
Det är för närvarande problem med aptus-systemet varför inga uppdateringar kan ske i dagsläget. Med förhoppning om att det löser sig snabbt.

Läs hemsidan!
Föreningen har en väldigt bra hemsida: www.brfvikingen2.se
Där finns mycket information som du behöver för ditt boende i föreningen. Vänligen läs och sök information där innan ni frågar styrelsen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen