Möte om våra lekplatser

Vi bjuder in till möte i träfflokalen på gård 1 tisdag den 5 november kl 19.00 för att höra om era tankar kring våra lekplatser på gård 1 & 2.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Regelbundna boendeträffar – ett nytt sätt att mötas!

Styrelsen bjuder nu in er alla till boendeträffar där du får träffa styrelsens medlemmar och andra boende och där vi tillsammans kan göra skillnad.

Vi vill att dessa träffar blir ett öppet forum för frågor, diskussioner och förbättringsförslag.

Varmt välkomna till träfflokalen på gård 1 följande datum och tider:

Torsdag 17 oktober kl 19.00

Torsdag 28 november kl 19.00

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF vikingen 2

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA 2019

Medlemmar inom Brf Vikingen 2 kallas härmed till ordinarie årsstämma 2019.

Tid: 2019-09-12 kl. 18:30
Plats: Träfflokalen gård 1

Vid årsstämman kommer sedvanliga frågor att behandlas. Årsstämman skall även besluta om att fastställa antagandet av de nya stadgarna där det första beslutet togs vid föreningens extrastämma 2019-01-10.

I ett steg att bli en klimatsmart förening delar vi inte ut årsredovisning och revisionsberättelse i pappersformat utan de finns istället tillgängliga på vår hemsida:

Dokument

Papperskopior i begränsat antal kommer att finnas tillgängliga vid stämman. Om ni önskar en utskriven papperskopia innan så ordnar vi självklart detta, vänligen kontakta styrelsen via styrelsen@brfvikingen2.se

Välkomna!

STYRELSEN BRF Vikingen 2

STYRELSEN INFORMERAR 05 – 2018

Styrelsearbetet

Det har varit en tuff period med en mycket stor arbetsbörda för oss som är kvar i styrelsen men vi ser fram emot nästa år då vi får in ersättare för dem som avgått under året.

Extrastämman för inval av medlemmar samt antagande av nya stadgar hålls som tidigare meddelats den 10/1 2019 i träfflokalen på gård 1.


Hyresavier från SBC

SBC kommer att reglera de felaktiga avgifterna som lagt till på avierna på aprilavgiften då vi får ett avdrag för de extra kostnaderna.

Tänk på att avsluta eventuella autogiron till Teoge så att ni inte får betala dubbel hyra för er bostad.

Jul och Ljus

Att tända ljus under Julen är väldigt mysigt men kom ihåg att släcka ljusen när ni lämnar lägenheten. Passa även på att kontrollera batterierna i brandvarnaren.

 Med vänliga hälsningar,

 Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR 04 – 2018

 

Rent och fräscht

Styrelsen beställde upprensning av våra allmänna utrymmen i fastigheterna då det legat väldig mycket skräp och bråte där.

Vi har nog alla misstänkt att det fanns mycket skräp undangömt, men att det rörde sig om 7 fulla lastbilar var en otrevlig överraskning. Den totala kostnaden för det här blev ca 30 000 kr, pengar som vi hade kunnat använda till mycket roligare saker än sophämtning.

Nu när det är rent och fräscht ber vi alla boenden hjälpa till att hålla det så.

Hyra ut i andra hand

Det har förekommit en del andrahandsuthyrningar som inte har godkänts av styrelsen och vi vill varna för konsekvenserna av detta. Det krävs tillstånd för att få hyra ut bostadsrätten i andra hand. Vid otillåten andrahandsuthyrning av en bostadsrätt anses bostadsrätten förverkad och föreningen får då säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning.

Vi kommer inom en snar framtid att påbörja en kontroll av uthyrningar i vårt bestånd.

Ärenden hos SBC

När boenden kontaktar SBC för felsökning/åtgärd och felet omfattas av bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar debiteras den boende för arbetet. Föreningen står självklart för kostnaden om felet har uppstått i eller pga fastighetens system.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR 03 – 2018

Ny styrelse – En hel del möten avklarade

Ny styrelsen valdes in på årsstämman med både nya och gamla ansikten. Det har varit stundvis svårt att få ta på oss då arbetet med att få vår nya tekniska förvaltare igång har varit högsta prioritet, men nu känner vi att vi snart är i mål!  Nya styrelsen består av: Ove, Margareta, Andrés, Johanna, Rita och Jenny .

Vi vill passa på att be alla boenden att komma in med förslag på förbättringar och att söka kontakt med oss, både via mail men även om ni ser en av oss på gården.

Välkommen SBC – Vår nya teknisk förvaltare

SBC har nu (sedan vecka 24) tagit över den tekniska förvaltningen och vi ser fram emot ett fint samarbete. I och med bytet av förvaltare så byts även rutiner för hur och var man når dem. Mer information finns i pappret som vi la i er brevlåda.

Utemiljöerna- våra träd

Vi har nog alla märk att våra stackars träd har fått sig en ganska hård behandling och ser i vissa fall väldigt märkliga ut. Vi har påpekat detta för vår entreprenör och framfört vår oro över behandlingen träden fått.

Sommartider – Brandtider

Vi vill påminna om att det råder extrem hetta i vårt område och det är viktigt att man håller koll på om det råder eldningsförbud.  SBC’s hantering av ärenden har redan börjat avlasta styrelsen och ge oss boenden snabbare återkoppling och i vissa fall åtgärder.

Varma hälsningar,

Styrelsen

 

Renoveringar i föreningen

Det pågår för närvarande en del renoveringar i föreningen. Det gäller även träfflokalen som kommer inte att vara bokningsbar inom den närmaste tiden. Styrelsen återkommer med mer detaljer framöver.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Kallelse till årstämma

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA

Medlemmar inom Brf Vikingen 2 kallas till ordinarie årsstämma.

Tid: 2018-05-14 kl. 18.00

Plats: Träfflokalen gård 1

Vid årsstämman kommer sedvanliga frågor att behandlas.

I ett steg att bli en klimatsmart förening så kommer årsredovisning och revisionsberättelse att finnas tillgängliga på vår hemsida: http://www.brfvikingen2.se/foreningen/dokument/

Papperskopior kommer finnas tillgängliga vid stämman. Om du önskar en papperskopia innan så vänligen kontakta styrelsen via styrelsen@brfvikingen2.se

Välkomna!

STYRELSEN

STYRELSEN INFORMERAR NR. 02 – 2018

Årsstämman
Föreningens årsstämma kommer att hållas måndagen den 14:e maj kl 18.00. Kallelse och sedvanliga dokument kommer att delas ut inom lagstadgad tidsperiod. Mer information kommer i din brevlåda och i portarna.

Ni som fått meddelanden maa OVK.
Ni som har fått brev maa OVK-inspektionen måste utföra de justeringar som ni anmodas att göra. Detta är ett lagkrav och är inte förhandlingsbart. Om ni inte justerar detta självmant kommer föreningen ta ansvaret och lägga kostnaden på er. Det är du som bostadsrättsägare som ska informera dig om vilka lagar och regler som styr ditt boende. Särskilt vid renoveringar. Har du frågor om detta kontakta Teoge.

Utemiljöerna
Styrelsen har för avsikt att förbättra utemiljöerna. Därför önskar vi att boende i föreningen inkommer med förslag till styrelsen på enklaste sätt. Detta är viktigt att boende känner sig delaktiga i utformningen av utemiljöerna.

Varma hälsningar,

Styrelsen