Försäkringsinformation

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

BRF Vikingen2’s försäkringsbolag
Gjensidige
Föreningens försäkringsnr: 9867723
Företagsskador(växel): 0771-326 327
Anmälan skadedjur(Anticimex): 08-517 634 00
Mail: foretagsskador@gjensidige.se
Hemsida: www.gjensidige.se

Din privata hemförsäkring
Det är absolut viktigt att du som boende, oavsett om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt, tecknar en privat hemförsäkring. Det kan annars bli väldigt kostsamt för dig om olyckan är framme.

Bostadsrättstillägg
Föreningen har tecknat ett bostadsrättstillägg för er som har en vanlig hemförsäkring och bor i bostadsrätt. Villkoren finner du här: Villkor Gensidige Bostadsrättstillägg