Parkeringar

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

För samtliga parkeringar samt parkeringsgaraget Lidret hänvisas ni till Vikingens Samfällighetsförenings hemsida.

All parkering inom hela Mjölnerbacken sköts av Vikingens samfällighetsförening.

Du kan välja mellan olika parkeringsalternativ som att hyra en parkeringsplats i parkeringshuset Lidret, yttre parkering, eller på besöksparkering med parkeringstillstånd.

Föreningens varmgarage 
BRF Vikingen 2 innehar ett mindre varmgarage, dessa platser hanteras av vår Styrelse

Kontakta dem för att ställa dig i kö eller för eventuell uppsägning av platsen.