STYRELSEN INFORMERAR NR. 3 – 2017

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR NR. 3 – 2017


Årsstämma
Preliminärt datum för årsstämman: måndag den 15 maj. Mer information kommer när datum och tid är fastställt.

Frågor till årsstämman
Om du har frågor som du vill ska tas upp på årsstämman kan du lämna in dem till oss genom att lämna ett brev med dina frågor i vår postlåda. Vår postlåda är svart och finns utanför styrelselokalen på Mjölnerbacken 21.

Intresserad av att sitta i styrelsen?
Är du nyfiken och intresserad av att veta hur det är att sitta i en styrelse för en bostadsrättförening och/eller känner att du vill vara med och arbeta för att vår förening ska fortsätta vara en bra bostadsrättsförening, är du välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss. Det är ett lärorikt arbete och en givande erfarenhet!

Din intresseanmälan mejlar du till vår valberedning: valberedningen@brfvikingen2.s

Med vänlig hälsning, Styrelsen