Kallelse till årstämma

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Kallelse till årstämma

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA

Medlemmar inom Brf Vikingen 2 kallas till ordinarie årsstämma.

Tid: 2018-05-14 kl. 18.00

Plats: Träfflokalen gård 1

Vid årsstämman kommer sedvanliga frågor att behandlas.

I ett steg att bli en klimatsmart förening så kommer årsredovisning och revisionsberättelse att finnas tillgängliga på vår hemsida: http://www.brfvikingen2.se/foreningen/dokument/

Papperskopior kommer finnas tillgängliga vid stämman. Om du önskar en papperskopia innan så vänligen kontakta styrelsen via styrelsen@brfvikingen2.se

Välkomna!

STYRELSEN