Viktig info “störningar”

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Viktig info “störningar”

Vi vill förtydliga att det är ytterst viktigt och följa ordningsreglerna.

  • Släng inte skräp, engångshandskar, fimpar, burkar mm när man är i gården. Föräldrar bär ansvaret att barn följer reglerna.
  • ABSOLUT förbjuden att rasta hundarna i gårdarna
  • Bilar får enbart lasta på och av under kortare period och parkera inte på gräsmattan!
  • Respektera föreningens underleverantörer, det är inte ok att hota eller utsätta dem för fara
  • Stäng sopnedkast luckan, Paketera soporna väl och torka efter dig om det rinner något på väggen. Kan vi spåra stoppet till någon boende måste den betala kostnaderna – det kan röra sig om många tusenlappar. Kan vi inte få fram vem som förorsakat stoppet, läggs kostnaden på föreningen och vi måste alla vara med och betala = höjda avgifter!
  • Grilla inte på balkongen, EL-grill är undantag.
  • 22:00-07:00 ska vi respektera din granne och vara försiktig med störande ljud.

Många är exemplariska men vi vill påminna alla att regler är för att följa och detta för allas trivnad. Vi kommer agera kraftfullt mot personer som inte respekterar dessa regler.

TIPS: läs BRF ordningsregler.

Leave a Reply