Balkong, uteplatser regler!

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Balkong, uteplatser regler!

Nu är det vår och många möblerar balkong och uteplatser, dock gäller följande regler!

Balkonger/altaner/uteplatser får inte användas för

permanent förvaring av föremål som inte tillhör normal balkongmöblering.

mattpiskning/skakning av mattor.

grillning (med undantag för el-grill)

Se till att balkong/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningens styrelse och bygglov. Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke eller din uteplats!

Vi kommer att skicka rättelseanmaning till alla som inte följer dessa regler.

Den som inte följer dessa trivselregler kommer i första hand erhålla en skriftlig varning från styrelsen. Om inte detta efterlevs, kommer styrelsen utfärda en andra skriftliga varningen till medlemmen. Om ingen av dessa två erinranden efterföljs, kommer styrelsen vidtaga rättsliga åtgärder som i slutändan kan leda till att medlemmen tvingas att flytta från föreningen!