Balkonger

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Balkonger

Grillning får inte förekomma på balkongerna utan hänvisas till innergården. 

Fimpar eller annat skräp får absolut inte slängas från balkonger, var och en tar hand om det avfall de producerar.

Har du blomsterlådor på din balkong så häng lådorna på insidan av balkongen för att minska skaderisken. Tänk på grannen under när Du vattnar så att det inte rinner ner på dennes uteplats/balkong. Det är inte tillåtet att göra fasta installationer på balkong en utan styrelsen godkännande.

Balkongen får inte användas för att skaka av mattor, sängkläder etc så att det påverkar grannarna. Antenner eller andra arrangemang som sticker ut utanför balkongräcket är inte tillåtna.