Samfälligheten informerar

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Samfälligheten informerar

VIKTIG INFORMATION

Vi har haft en hel del driftstörningar när det gäller våra garageportar. Under decemberinspektion av garageportarna framkom att det behövs en hel del underhåll. Vi beslutade då att byta till mer funktionsdugliga garageportar.

Samfälligheten har anlitat en ny leverantör för byte av garageportar samt installation av nya moderna slitstarka motorer som klarar av detta tryck av in/ut passerande bilar i vårt garage.

Vi har ansökt om bygglov innan vi kan sätta igång. Leveranstid av portarna är ca 4–6 veckor och sedan tar det ytterligare någon vecka att slutföra arbetet.

Tyvärr är inget vi kan göra för att påskynda processen, mer info kommer att publiceras löpande.