KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA 2019

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA 2019

Medlemmar inom Brf Vikingen 2 kallas härmed till ordinarie årsstämma 2019.

Tid: 2019-09-12 kl. 18:30
Plats: Träfflokalen gård 1

Vid årsstämman kommer sedvanliga frågor att behandlas. Årsstämman skall även besluta om att fastställa antagandet av de nya stadgarna där det första beslutet togs vid föreningens extrastämma 2019-01-10.

I ett steg att bli en klimatsmart förening delar vi inte ut årsredovisning och revisionsberättelse i pappersformat utan de finns istället tillgängliga på vår hemsida:

Papperskopior i begränsat antal kommer att finnas tillgängliga vid stämman. Om ni önskar en utskriven papperskopia innan så ordnar vi självklart detta, vänligen kontakta styrelsen via styrelsen@brfvikingen2.se

Välkomna!

STYRELSEN BRF Vikingen 2