STYRELSEN INFORMERAR NR. 01 – 2018

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR NR. 01 – 2018

Årsstämman
Föreningens årsstämma kommer att hållas måndagen den 14:e maj kl 18.00. Mer information kommer i sedvanlig ordning.

Intresserad av att stödja din föreningen?
Du kanske vill förvalta din dyraste investering i livet genom att medverka till föreningens välmående och framgång. Valberedningen har satt upp lappar i varje port där information om hur du kontaktar dem finns.

Radonmätningen
Boende som för några månader sedan fått utrustning för detta ändamål ska snart skicka enheterna tillbaka enligt föreskrivet sätt. Har ni frågor på detta, kontakta anlitad entreprenör enligt uppgifterna ni fått.

Rissne utvecklas
Rissne är under förvandling och mycket kommer hända inom en snar framtid. Tvärbanan och många nya bostadsområden i närområdet håller på utvecklas. Rekommenderas ett besök till Sundbyberg Stads hemsida: www.sundbyberg.se

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen