STYRELSEN INFORMERAR NR. 7 – 2017

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR NR. 7 – 2017

Service på bokningstavlorna
Styrelsen har beställt service på bokningstavlorna i tvättstugorna. Vår förhoppning är att detta ska ske snabbt samt åtgärda de problem som boende har upplevt med systemet.

Laddningsstationer till Lidret
Samfälligheten har beslutat att installera laddningsstationer i parkeringshuset Lidret. Hur planeringen ser ut och vilken omfattning kommer det att informeras om senare. Önskas detaljer, vänligen kontakta samfälligheten.

Skräp i elskåp och allmänna utrymmen
Det är strängt förbjudet att slänga skräp och bråte i elskåpen i trappen, förrådsutrymmen eller andra allmänna utrymmen. Styrelsen ser allvarligt på detta okynne samt ser över möjligheterna att stävja detta. Du som slänger ditt skräp på detta sätt kan riskeras att vräkas från din lägenhet.

Sommartid
Styrelsen – som övriga – går nu ner för lågvarv. Det kan innebära att just ditt ärende tar lite längre tid att administrera. Mycket bra information står på vår hemsida som vi varmt rekommenderar dig att bli bekant med. Vänligen läs informationen där innan ni kontaktar styrelsen.

Lungt på gårdarna
Viktigt att samtliga hjälps åt att se till det är lungt på gårdarna på kvällarna, särskilt när barn och ungdomar har sommarlov. Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för dina barn.

Glad sommar!

Önskar Styrelsen