VENTILATIONSKONTROLL

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

VENTILATIONSKONTROLL

(OVK-besiktning)

Styrelsen har nu handlat upp den återkommande besiktningen av ventilationssystemet i fastigheterna.

Besiktningen kommer att utföras i Januari månad, Klicka här för att se tider

Arbetet kräver att vi får tillträde till samtliga lägenheter då mätning och inspektion måste ske i hela ventilationssystemet i respektive trappuppgång vid ett och samma tillfälle.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma under den tid då arbetet skall utföras måste ni lämna nycklar till vår entreprenör, närmare information om nyckelhantering, arbetets gång och tider för detta kommer att delas ut i er brevlåda av entreprenören i god tid innan arbetet påbörjas.

Vi påminner om att det är lägenhetsinnehavarens absoluta skyldighet att bereda fastighetsägaren tillträde för nödvändiga underhållsarbeten samt denna typ av myndighetsbesiktningar.

Om entreprenören måste göra efterbesök på grund av att de inte fått tillträde till er lägenhet kommer denna kostnad att debiteras er som lägenhetsinnehavare.

Ansvarig entreprenör för arbetet är NordicAir via Kiwa/Inspecta, kontaktpersoner bifogas i den kommande aviseringen.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen 

BRF Vikingen 2

*  OVK = Obligatorisk Ventilations Kontroll, är en genomgång av ventilationssystemet där man undersöker systemets status och egenskaper, det är ett myndighetskrav och skall utföras med bestämda intervall i fastigheterna.