Störande beteende

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Störande beteende

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss och garage. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel

Styrelsen rekommenderar att tvättmaskiner och torktumlare inte bör köras utanför tvätt tiden, då ljud från dessa maskiner kan störa dina grannars nattsömn.

Den som inte följer dessa trivselregler kommer i första hand erhålla en muntlig varning från styrelsen. Om inte detta efterlevs, kommer styrelsen utfärda en skriftlig varning till medlemmen. Om ingen av dessa två erinranden efterföljs, kommer styrelsen vidtaga rättsliga åtgärder som i slutändan kan leda till att medlemmen tvingas att flytta från föreningen!