Rättelseanmaning

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Rättelseanmaning

Lägenhetsdörrar

Följande regler gäller:
Inga klistermärken tillåts på dörrarna. Klistret kan lösa upp ytskiktet på dörrarna så när klistermärkena tas bort blir det en ful mörk fläck. Dessutom ser det inte så trevligt ut. Att borra eller spika tillåts inte heller. Däremot kan du hänga krans under högtider.

Inga skor, dörrmatta, byggmaterial, cyklar osv får förvaras i trapphuset. Vi har även uppmärksammats att lägenhetsdörr som har andra färger än övriga. Vi kommer att vidta åtgärder då man inte har frågat styrelsen om lov.

Namnskyltar får enbart sättas upp av styrelsen. Ni ombeds att kontakta styrelsen

Ingen reklam skyltar får bara vara i textformat och placeras enligt nedan!

Vi kommer att dela ut en rättelse anmaning till berörda lägenheter.

Med detta vill vi be er att omgående ta åtgärder dock senast den 31.a januari 2020.