Monthly Archives: March 2017

3 posts

Varning för falska lägenhetsannonser

Styrelsen har blivit informerad om att en lägenhet i vår förening är utlagd på internet av en bedragare. Med stor sannolikhet bor personen inte i Sundbyberg.  Även om bedragaren utger sig för att vara en person som är folkbokförd här, så är det nog inte samma person.

Varningstecken: personen dyker inte upp på möten, säger att han är “tjenis” med styrelsen. Pengar skall lämnas innan styrelsen godkänner andrahandsuthyrningen. Han bor utanför Stockholm och har inte tid att träffas när du kan, osv.

Med risk för att bli igenkänd eller tagen av polisen kommer bedragaren aldrig att dyka upp på några möten. Därför kommer personen ge massor av orsaker till varför han inte kan träffas. Begär då en bild av honom tillsammans med dagens tidning utanför aktuell bostad samt en bild på körkort eller ID. Det kommer var svårt för en bedragare att lämna ut. Slutligen kan man alltid kontakta fastighetsägaren.

Rekommenderar er som blivit drabbad att kontakta polisen.  Styrelsen kommer att vara myndigheterna behjälpliga.

STYRELSEN INFORMERAR NR. 4 – 2017


Årsstämma
Årsstämman för 2017 är: måndag den 15 maj. Information om tid kommer att komma.

Frågor till årsstämman
Om du har frågor som du vill ska tas upp på årsstämman kan du lämna in dem till oss genom att lämna ett brev med dina frågor i vår postlåda. Vår postlåda är svart och finns utanför styrelselokalen på Mjölnerbacken 21.

Entréportarna
Arbetet med att byta ut våra entréportar fortsätter. Bytet av portarna sker succesivt på grund av stor investeringskostnad.

Intresserad av att sitta i styrelsen?
Är du nyfiken och intresserad av att veta hur det är att sitta i en styrelse för en bostadsrättförening och/eller känner att du vill vara med och arbeta för att vår förening ska fortsätta vara en bra bostadsrättförening, är du välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss. Det är ett lärorikt arbete och en givande erfarenhet! Skicka in din intresseanmälan till: valberedningen@brfvikingen2.se

Intresserad av att sitta i valberedningen?
Valberedningen föreslår personer till den nya styrelsen som sedan väljs på årsstämman. Intresserad av att sitta med i valberedningen? Skicka in din intresseanmälan: valberedningen@brfvikingen2.se

Med vänlig hälsning, Styrelsen                          

STYRELSEN INFORMERAR NR. 3 – 2017


Årsstämma
Preliminärt datum för årsstämman: måndag den 15 maj. Mer information kommer när datum och tid är fastställt.

Frågor till årsstämman
Om du har frågor som du vill ska tas upp på årsstämman kan du lämna in dem till oss genom att lämna ett brev med dina frågor i vår postlåda. Vår postlåda är svart och finns utanför styrelselokalen på Mjölnerbacken 21.

Intresserad av att sitta i styrelsen?
Är du nyfiken och intresserad av att veta hur det är att sitta i en styrelse för en bostadsrättförening och/eller känner att du vill vara med och arbeta för att vår förening ska fortsätta vara en bra bostadsrättsförening, är du välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss. Det är ett lärorikt arbete och en givande erfarenhet!

Din intresseanmälan mejlar du till vår valberedning: valberedningen@brfvikingen2.s

Med vänlig hälsning, Styrelsen