STYRELSEN INFORMERAR NR. 4 – 2017

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR NR. 4 – 2017


Årsstämma
Årsstämman för 2017 är: måndag den 15 maj. Information om tid kommer att komma.

Frågor till årsstämman
Om du har frågor som du vill ska tas upp på årsstämman kan du lämna in dem till oss genom att lämna ett brev med dina frågor i vår postlåda. Vår postlåda är svart och finns utanför styrelselokalen på Mjölnerbacken 21.

Entréportarna
Arbetet med att byta ut våra entréportar fortsätter. Bytet av portarna sker succesivt på grund av stor investeringskostnad.

Intresserad av att sitta i styrelsen?
Är du nyfiken och intresserad av att veta hur det är att sitta i en styrelse för en bostadsrättförening och/eller känner att du vill vara med och arbeta för att vår förening ska fortsätta vara en bra bostadsrättförening, är du välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss. Det är ett lärorikt arbete och en givande erfarenhet! Skicka in din intresseanmälan till: valberedningen@brfvikingen2.se

Intresserad av att sitta i valberedningen?
Valberedningen föreslår personer till den nya styrelsen som sedan väljs på årsstämman. Intresserad av att sitta med i valberedningen? Skicka in din intresseanmälan: valberedningen@brfvikingen2.se

Med vänlig hälsning, Styrelsen