Author: styrelsen

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

UPPDATERAD_ Inkoppling av bredband – Start : 2021-02-05,

Vikingen 2 och Bahnhof, 2021-02-05 Bostadsrättsföreningen Vikingen 2 har tecknat avtal med Bahnhof som internetleverantör för föreningens samtliga hushåll. Anledningen till detta är mervärde för våra boende som får en snabbare, stabilare och integritetsmärkt anslutning på 1000/1000 Mbit/s. Tidigare betalade varje hushåll 56 kr till Sundbybergs Stadsnät som inkluderades i föreningsavgiften. Detta kommer att ske…
Read more

Här hittar du som bor eller arbetar på Mjölnerbacken aktuell parkeringsinformation för ditt avtal.

Logga in i kundportalen genom att skanna nedan QR-kod: Vikingen Samfällighetsförening har överlåtit uthyrning avseende garaget och parkeringsplatser inom samfällighetensmark samt besöksparkeringen på Mjölnerbacken 1-77 till Sverige parkering AB.  När: Administration av förhyrda parkeringsplatser införs den 1 januari 2021. I samband med detta kommer parkeringsbolag hantera kö samt nyckelhanteringen. Vilka platser: Förhyrda platser är enbart till för hyresgäster/medlemmar…
Read more

Bredband 1000/1000 !!!!

Nu börjar det närma sig, snart får samtliga hushåll super snabb internet. Medlemmarna kommer fortsättningsvis betala det obligatoriska bredband/fiber avgiften. Arbetet kommer att pågå under december och januari. Vi kommer att få klart fibernätet ca 1.a veckan i februari. Läs mer….

Sverige Parkering tar över administration av p-huset samt köhantering 2021.

Samfälligheten har tecknat avtal för avisering, uthyrning, indrivning, nyckelhantering samt köhantering med Sverige Parkering AB. Parkeringsbolaget kommer att avisera nya rutiner i garaget. med detta sagt kommer boende kunna få snabbare service. Kösystemet är helt digitalt samt digitala nycklar kommer att delas ut till dem som hyr en garageplats. Mer info inom kort. Då vi…
Read more

Comhem blir Digitalt!

NU ÄR ERT TV-UTBUD HELT DIGITALT Information till fastighetsägare och medlem i en brf-styrelse om digitalisering av tv-utbudet.

Kallelse till digital årsstämma

Datum: 2020-06-11 Tid: 18.00 Plats: SBC:s/ BRF Vikingen 2 kontor i Sundbyberg, Mjölnerbacken 11 (föreningslokalen) I rådande tider av coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt via sin dator/mobiltelefon alternativt lämnar fullmakt till annan medlem som är ombud.  Anmälan för att kunna närvara digitalt görs genom att lämna sin e-postadress till styrelsen genom att senast…
Read more

1 Gbit/s med Bahnhof!

Vi har nöjet att meddela att idag har vi skrivit avtal med Bahnhof ledande inom bredband, telefoni och TV. Detta betyder att samtliga lägenheter kommer att utrustas med 1000/1000 Mbit internet! Mer info inom kort!

Garageportar

Nu var det dags, vi kommer att byta ut gamla garageportar för garaget Lidret. Arbetet kommer att påbörjas den 12.e maj. Ni kommer att kunna köra in och ut men kanske behöver köra från annan infart/utfart.

Kameraövervakning, snart klart!

Hej alla grannar! Vi i styrelsen har fattat beslut om att kameraövervaka entré och källarvåningen. Detta pga. förstörelseoch andra otillåtna beteende som har ägt rum på dessa platser, vilket har gjort att våra boende intekänner sig trygga. Källaren: Nedskräpning sker dagligen och har medfört merkostnader för föreningen.  Trapphuset:  Allmän nedskräpning sker dagligen. Hissar har satts ur funktion samt klottring. Ständig röklukt itrapphusen. Tomglas, burkar och matrester får ofta städas undan. Lås och passersystem harsaboterats. Boende känner sig otrygga. Polis och stadsdelsnämnden: Har informerats om ovan nämnda händelser trots detta har det inte hänt till det bättre snarare tvärtom,därför har styrelsen fattat beslut om kameraövervakning. Varför kameraövervakning: Inbrott, stölder, tillfällighetsförbrytelser och allmänna skadegörelse minskar generellt om det finns enrädsla för att bli tagen på bar gärning. Med andra ord gör kameror att kriminella och andra grupperhellre väljer att inte agera eller att agera vid en annan tidpunkt eller plats, än att riskera upptäckt. På såsätt uppnås en lugnare miljö generellt vilket påverkar klimatet positivt för boende och andra somvistas i lokalen eller inom området. Integritetsskydd: Videoövervakningen kommer först att tas i bruk efter att de två säkerhetsansvariga i styrelsen fåtthandhavande instruktioner. Tanken är att de två som har access till systemet i efterhand kan spelatillbaka bandet och kolla videon efter det att något exceptionellt har inträffat. Det sker alltså ingen ständig övervakning, mer än att videoövervakningsskyltarna har en varnande effekt. Genom ett lösenordskyddat system skyddas den inspelade informationen från allmän spridning och på så sätterhålls ett ökat integritetsskydd för allmänheten. För…
Read more

Viktig info “störningar”

Vi vill förtydliga att det är ytterst viktigt och följa ordningsreglerna. Släng inte skräp, engångshandskar, fimpar, burkar mm när man är i gården. Föräldrar bär ansvaret att barn följer reglerna. ABSOLUT förbjuden att rasta hundarna i gårdarna Bilar får enbart lasta på och av under kortare period och parkera inte på gräsmattan! Respektera föreningens underleverantörer,…
Read more