Här hittar du som bor eller arbetar på Mjölnerbacken aktuell parkeringsinformation för ditt avtal.

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Här hittar du som bor eller arbetar på Mjölnerbacken aktuell parkeringsinformation för ditt avtal.

Logga in i kundportalen genom att skanna nedan QR-kod:

Vikingen Samfällighetsförening har överlåtit uthyrning avseende garaget och parkeringsplatser inom samfällighetensmark samt besöksparkeringen på Mjölnerbacken 1-77 till Sverige parkering AB. 

När: Administration av förhyrda parkeringsplatser införs den 1 januari 2021. I samband med detta kommer parkeringsbolag hantera kö samt nyckelhanteringen.

Vilka platser: Förhyrda platser är enbart till för hyresgäster/medlemmar som bor eller hyr lokaler av någon av SFF anslutna bostadsrättföreningar. Övriga kan ställa sig i kö i mån av plats.

Hur?: 

  1. Surfa på www.sverigeparkering.se/kund
  2. Ange ditt personnummer och bekräfta med bankID
  3. Kontrollera om dina uppgifter stämmer och att du har rätt platsnummer
  4. Godkänn avtalet
  5. Klart!

I samband med signering kommer ni att få en digital nyckel utdelad till er som ni enkelt kan öppna garageportarna/gångdörrana med. Gamla fjärrkontroller kommer att fungera under övergångsperioden.  

Godkänner du avtalet innan 3.e december så hinner vi avisera dig för januari. I annat fall kommer januari aviseringen hamna på februari.

Kö-länken kommer upp inom kort, vi behöver först flytta över gamla listan från Bredablick.

Kundtjänst / felanmälan

För uthyrningsfrågor hänvisar vi till uthyrning@sverigeparkering.se