Kallelse till digital årsstämma

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Kallelse till digital årsstämma

Datum: 2020-06-11

Tid: 18.00

Plats: SBC:s/ BRF Vikingen 2 kontor i Sundbyberg, Mjölnerbacken 11 (föreningslokalen)I rådande tider av coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt via sin dator/mobiltelefon alternativt lämnar fullmakt till annan medlem som är ombud. 

Anmälan för att kunna närvara digitalt görs genom att lämna sin e-postadress till styrelsen genom att senast en vecka före årsstämman. En länk skickas till medlemmens e-postadress som man klickar på för att ansluta till årsstämman. Om du inte har möjlighet att delta kan du ge ett ombud fullmakt, denna ska lämnas till styrelsen senast en vecka före årsstämman.

Vi vill som styrelse påminna om Folkhälsomyndighetens råd och skydda våra medlemmar på bästa sätt. För att begränsa smittspridning av coronaviruset vill vi vidta rimliga försiktighetsåtgärder och genomför därför en digital årsstämma i år. Den som har anledning att misstänka att man bär på smittan ska vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk och därmed begränsa fysiska möten. De symptom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom, dock är även mildare symptom rapporterade. Större folksamlingar bör därför undvikas. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man stannar hemma om man känner sig sjuk, särskilt äldre har större risk att bli svårt sjuka. De som är över 70 år eller annars tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner rekommenderas begränsa sina nära kontakter och undvika folksamlingar.

Ni som anmäler er att närvara digitalt kommer få en inbjudan via e-post med en länk som man klickar på för att delta samt instruktioner för hur man ansluter sig och vad man ska tänka på. 

Förutsättningar för att kunna delta digitalt är:

  • Enhet: PC/Mac eller mobiltelefon/surfplatta med Android eller IOS
  • Webbläsare: Crome, annars Firefox eller Edge
  • För att ansluta via mobiltelefon/surfplatta, ladda ner Microsoft Teams app och skapa konto, behövs inte vid anslutning via PC/Mac
  • Fungerade internetuppkoppling på enheten
  • Fungerande kamera och mikrofon

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen i Brf Vikingen 2

Leave a Reply