RÄTTELSEANMANING!

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

RÄTTELSEANMANING!

Felaktigt ansluten köksfläkt.

Vid ventilationskontrollen upptäcktes att er lägenhet har en kanalansluten köksfläkt vilket är absolut förbjudet då det förstör balansen i ventilationssystemet.

Ni anmodas därför att omedelbart åtgärda detta och inkomma med bekräftelse till föreningens mailbox styrelsen@brfvikingen.se

så att vår ventilationsentreprenör kan kontrollera att allt är utfört enligt myndighetskraven.

Det är ett absolut krav att detta åtgärdas eftersom vi inte kan få ventilationssystemet godkänt om dessa brister kvarstår och föreningen då kan komma att tvingas betala vite då systemet inte uppfyller myndighetskraven. 

Föreningen kommer då att på innehavarens bekostnad åtgärda detta samt debitera er som boende de kostnader som detta åsamkat föreningen.

Inom kort kommer OVK-arbetet att fortsätta med de sista kontrollerna i området och därefter skall kontroll av kvarstående punkter utföras.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen 

BRF Vikingen 2

En ändring av ventilationssystemet är att betrakta som en väsentlig förändring av lägenheten, detta regleras i Bostadsrättslagen, 7 kap, 7§, tredje stycket.

Tillträde för nödvändiga åtgärder som faller under föreningens ansvar regleras i 7 kap, 13§.