HYRESNÄMNDEN GICK PÅ FÖRENINGENS LINJE

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

HYRESNÄMNDEN GICK PÅ FÖRENINGENS LINJE

Hyresnämnden i Stockholm gick på föreningens linje
Föreningen har i oktober månad haft ett ärende hos hyresnämnden avseende en tvist med en medlem. Medlemmen hade hyrt ut bostadsrätten i andra hand utan tillstånd. Hyresnämnden gick på föreningens linje av flera anledningar. Resultatet blev att perioden för andrahandsuthyrning förkortades. Medlemmen hade ursprungligen önskat hyra ut sin lägenhet under flera år, vilket hyresnämnden klart och tydligt ogillade.

Hyresnämnden påtalade följande viktiga punkter:

  1. Andrahandsuthyrning är en tillfällig lösning.
  2. Ett kontrakt och tillstånd från föreningen per hyresgäst. Du kan aldrig få tillstånd till att hyra ut till vem som helst.
  3. Hyr man ut sin lägenhet utan tillstånd från föreningen riskerar man att förlora besittningsrätten och kan tvingas sälja lägenheten.
  4. Hyr man ut sin lägenhet under flera år väger föreningens skäl tyngre vid en tvist.

Hyresnämnden noterade i protokollet från förhandlingen att:

  • Föreningen behöver vidare ha aktiva medlemmar som kan hjälpa till i styrelsearbetet m.m.

Det sistnämnda är en av huvudanledningarna varför en upplåtelse i andra hand är en högst tillfällig lösning. En förening behöver aktiva medlemmar som kan hjälpa till i förening på olika sätt. Kan en medlem inte tänka sig att hjälpa till i styrelsen eller föreningen på något sätt, så bör man se sig om efter en annan boendeform.

Angående AirBnb m.m.
Vi har sett att några lägenheter förekommer på AirBnb och liknande tjänster på nätet. Här är det samma krav som gäller. Har du inget tillstånd från föreningen per hyresgäst och tillfälle så riskerar du att förlora besittningsrätten. Har detta pågått under flera år väger föreningens skäl tyngre vid en tvist. Föreningen arbetar aktivt med dessa frågor och ser mycket ogillande på ogiltiga upplåtelser av lägenheter i föreningens bestånd, oavsett form och sätt.

Om Hyresnämnden
Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden fattar också beslut i en rad frågor. Det kan till exempel handla om en hyresgästs eller en bostadsrättshavares rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand. Hyresnämnden gör normalt ett medlingsförsök även i sådana ärenden som nämnden kan pröva. För mer information: Hyresnämnden