VIKINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMERAR

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

VIKINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMERAR

Terränghissen kommer att vara avstängd för reparation och service,
2 dagar under vecka 41.

Styrelsen
Vikingens Samfällighetsförening
www.lidret.se