STYRELSEN INFORMERAR NR. 9 – 2017

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

STYRELSEN INFORMERAR NR. 9 – 2017

Samarbete med mäklare
Föreningen har ett särskilt samarbete med Skandiamäklarna. Detta innebär vissa fördelar. Vi får en personlig mäklare som känner väl till bostadsmarknaden i Rissne och kan ge föreningens medlemmar tips och råd. Information: www.brfvikingen2.se/foreningen/maklarinfo/

Kolla dina blandare (vattenkranar)
Styrelsen har blivit medveten om att varmvattnet upplevs av en del som ojämnt. Det beror sannolikt på att blandare i någon eller några lägenheter har fallerat och läcker in kall- respektive varmvatten i systemet. Du kanske har renoverat och blandaren blivit inkoppplad fel eller att en gammal blandare har gått sönder. Vänligen kolla era blandare.

Grannsamverkan
Hösten är här och det blir mörkt tidigare och tidigare. Detta innebär högtid för tjuvar och annat bus. Vi vill därför att boende på Mjölnerbacken är extra uppmärksam på sin omgivning och särskilt på sådant som bryter mot det vanliga. Du får mer än gärna fråga vad okända gör i området.  Föreningen får då och då besök av inbrottstjuvar – helt normalt i en storstadsmiljö. I vissa fall blir de tagna på bar gärning och bortskrämda, i andra fall får polisen in bra signalement och tips som leder deras arbete vidare.

För er som vill gå ett snäpp längre kan vi tipsa om en mobil-app för grannsamverkan som heter Trygve. För mer info: www.trygve.se. När ni väl installerat appen finns exempelvis grupperna Mjölnerbacken och Rissne att gå med i. Vid frågor eller tips: grannsamverkan@brfvikingen2.se

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen