Monthly Archives: May 2017

2 posts

STYRELSEN INFORMERAR NR. 6 – 2017

Styrelsen har konstituerat sig
Styrelsen har utsett Jimmy Forsberg till ordförande och Efraim Moström som sekreterare.

Styrelsen träffar Teoge
I början på juni kommer styrelsen att träffa Teoge. Styrelsen kommer att presentera de nya ledamöterna. Vidare kommer olika viktiga frågor att tas upp och diskuteras som ekonomi, förvaltning, m.m. Har du som medlem frågor som du önskar att styrelsen tar upp med Teoge, vänliga meddela styrelsen dessa frågor och spörsmål.

Vår utomhusmiljö
Styrelsen har tagit upp frågan om vår utomhusmiljö som extra viktigt. Har du några synpunkter och önskemål angående detta? Kontakta styrelsen!

Semestertider
Snart går många på semester och det gör också styrelsens ledamöter. Det kan leda till att vissa frågor kan ta lite extra lång tid. Men vi ska göra vårt bästa att vara tillgängliga.

Sommartider = inbrottstider
Nu när många åker på semester och vädret är fint så passar förstås tjuven på. Viktigt att vi alla som är kvar på gårdarna att hålla ett extra vakande öga på okända personer. Fråga gärna okända i vilket ärende de är i området. Du bör gärna berätta för dina grannar om du åker bort så de kan tömma din post och vattna dina blommor vid behov.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR NR. 5 – 2017Årsstämma 2017
Vid årsstämman bjuds alla medlemmar in för att träffas. Det är ett viktigt och bra tillfälle att bland annat få mer information om föreningen, styrelsens tidigare och kommande arbete och att ställa frågor.

När: 15 maj, klockan 18.30. Information delades även ut under föregående vecka.

Badrumsrenoveringar
Vi vill påminna om vikten av att anlita pålitliga företag som utför fackmässigt arbete vid renoveringar. Vid felaktiga renoveringar av badrum kan kostsamma påföljder inträffa om det inte är utfört korrekt och följer regelverket. Du som bostadsrättsägare kan dessutom bära ansvar för renoveringar som gjorts under din ägandetid, även efter utflyttning. Vattenskador kan bli kostsamma och kan påverka både din eget boende, dina grannar och även föreningen.

Vår-/sommarfint i våra blomlådor
Plantering av blommor kommer att ske inom ett par veckor, så snart vädret tillåter. Arbetet med plantering av blommor i våra blomlådor utförs av Solsken trädgård.

Med vänlig hälsning, Styrelsen