Valberedningen söker intresserade

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Valberedningen söker intresserade

Vill du prova på att verka i styrelsen, 1 eller flera år? En styrelse i en bostadsrättsförening behöver ledamöter med olika kompetenser, bakgrund och livserfarenheter. Detta gäller även Dig som är ny medlem i föreningen eller har bott här sedan Hedenös. Det viktiga är att Du känner och vill ta ansvar för Din bostadsrätt. Där börjar det.

En mindre bra styrelse kan resultera i att din bostadsrätt förlorar värde. Detta sker oftast sakta men säkert under en längre tid. Dyra avtal sluts med tvivelaktiga entreprenörer, vilket gör att avgifterna måste höjas för att täcka de ökande utgifterna för föreningen. Detta medför att värdet på din insatslägenhet sjunker. Ännu värre, utan en behörig styrelse kan föreningen i värsta fall hamna under tvångsförvaltning eller att bolagsverket beslutar om tvångslikvidation. Därför behövs din insats!

När man köper en lägenhet i en bostadsrättsföreningen så blir man medlem i en förening och får besittningsrätt till en lägenhet. Det är föreningen som äger fastigheten. Om man som medlem inte kan tänka sig ställa upp i styrelsen så bör man söka sig till en annan boendeform. Det är faktiskt så.

Meningen är inte att några få ska ställa upp, utan samtliga ska hjälpa till. Vi är en förening med medlemmar som hjälps åt tillsammans!

Din insats behövs!

Kontaktinformation till valberedningen finns i din port alternativt skicka ett mail till valberedningen@brfvikingen2.se

Länk: Bolagsverkets information om styrelse i bostadsrättsförening