Ordningsregler

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Föreningens trivsel och ordningsregler. Tillsammans gör vi skillnad!

Trivsel och ordningsregler för Brf Vikingen 2 – v2011

Tänk på att alla kostnader föreningen har betalas av alla medlemmar gemensamt i form av den avgift ni debiteras varje månad. Så skadegörelse, störningar och nedskräpning är något som vi alla får betala för i slutändan.

Alla måste hjälpa till att ta ansvar för den gemensamma miljön och trevnad.

Tryggheten på våra gårdar!
Klagomål inkommer rörande störningar, skadegörelse och nedskräpning.
Alla måste hjälpa till så vi alla kan få en trivsam miljö att bo och vistas i.
Det är varje boendes ansvar att hjälpa till med dessa frågor.
Tänk på ljudnivån, många familjer bor i området och små barn går och lägger sig tidigt.
Stå inte på balkongen och skrik efter era barn!
Bollspel är förbjudet på gårdarna och att ställa upp dörrar är absolut förbjudet.
Föräldrar är ansvariga för sina barn på gårdarna.
Det är inte lämpligt att utföra tunga byggarbeten efter 19 på kvällen på grund av alla småbarn som sover, sätt upp information om ni ska utföra större arbeten.
Se Renovering för mer info.
Prata med era grannar, hjälps åt att stävja störningar, prata med ungdomarna.
Bortforsling av skräp, reparation av skadegörelse och liknande är en kostnad som drabbar alla boende, var uppmärksamma på vilka som gör detta.
Tillsammans skapar vi ett tryggt boende.

P-förbud på innergårdarnap-förbud
Vi skall i största möjliga mån undvika biltrafik inne på våra gårdar, anledningen till det är flera, inte minst säkerheten för alla barn som vistas där.

Andrahandsuthyrning
Vi vill göra samtliga boende uppmärksamma på att man alltid måste få styrelsens godkännande om man vill hyra ut sin lägenhet i 2:hand. Det gäller både hyreslägenheter och bostadsrätter. Brott mot dessa regler kan leda till att du mister rätten till din lägenhet.

Dumpning av sopor/skräp
Det är varje boendes skyldighet att transportera bort sopor/skräp till godkända och speciellt anvisade platser. Se Grovsopor och avfall för mer information.

LÖSGÅENDE HUNDAR! Allvarliga incidenter har inträffat.
ALLA hundar skall vara kopplade på våra områden, här finns inget undantag, tänk på tryggheten för våra barn.