Renovering

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Längst ner på denna sida hittar du ett kontaktformulär som går direkt till SBC för dina renoveringsfrågor.

Dokument för ansökan om ombyggnad av din bostadsrätt finns här.
Dokumentet skall skickas till SBC, det går bra att bifoga det i kontaktformuläret nedan, eller via webformulär (www.sbc.se) eller vanlig post genom att lägga det i Styrelsens brevlåda.

Renovering av badrum och kök.
Om du skall renovera badrum och kök eller skall göra några större förändringar i din lägenhet krävs godkännande från föreningen, detta för att säkerställa att det utförs på rätt sätt och förhindrar skador som vattenskador vilket kan bli väldigt kostsamt för dig som boende om det görs på fel sätt. Vi har problem med vattenskador i föreningen just på grund av detta. Så skall du renovera, kontakta SBC så hjälper de er med hur ni skall gå tillväga.
Kontakta SBC: Telefon: 0771 – 722 722

Tänk på att ta referenser på byggfirmor samt be dem visa upp gällande försäkringar och certifieringar de behöver ha för t.ex. våtrum och el.

Sopor får inte belamra trapphusen under renovering, de skall bortforslas skyndsamt från området. Se till så ni inte skadar hissar eller gör skador på inredning och väggar i trapphusen. Gör rent efter er!

Visa hänsyn!
Tänk på under vilka tider ni för oväsen, tunga arbeten skall aviseras i trappuppgångar i förväg såsom bilning eller betongborrning, dessa arbeten bör utföras under normala tider (08 – 17) för att inte störa övriga boende.

Man får ofta vad man betalar för, se upp för hantverkare med underpriser, ta in flera offerter och ta referenser, det kan bli väldigt kostsamt för dig som boende att ta in oseriösa hantverkare.
Föreningen använder sig av olika firmor för arbeten inom våra gårdar genom SBC, kontakta SBC så kan de förmedla kontakt vid behov.

Kontaktformulär för renoveringsförfrågningar:

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Ämne

  Beskriv här ditt ärende så noggrant som möjligt

  Bifoga dokument, t.ex. det ombyggnadstillstånd som finns för nedladdning ovan.