STYRELSEN INFORMERAR NR. 01 – 2018

Årsstämman
Föreningens årsstämma kommer att hållas måndagen den 14:e maj kl 18.00. Mer information kommer i sedvanlig ordning.

Intresserad av att stödja din föreningen?
Du kanske vill förvalta din dyraste investering i livet genom att medverka till föreningens välmående och framgång. Valberedningen har satt upp lappar i varje port där information om hur du kontaktar dem finns.

Radonmätningen
Boende som för några månader sedan fått utrustning för detta ändamål ska snart skicka enheterna tillbaka enligt föreskrivet sätt. Har ni frågor på detta, kontakta anlitad entreprenör enligt uppgifterna ni fått.

Rissne utvecklas
Rissne är under förvandling och mycket kommer hända inom en snar framtid. Tvärbanan och många nya bostadsområden i närområdet håller på utvecklas. Rekommenderas ett besök till Sundbyberg Stads hemsida: www.sundbyberg.se

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Bilder från luciafikat

Söndag den 10:e december anordnade styrelsen en luciafika vid lokalen på gård 1. Det kom både unga och gamla, stora som små. Det pysslades och ritades, dracks kaffe, glödd och åts på lussekatter och pepparkakor. Detta har nu blivit en lyckad tillställning som blivit en tradition.

Bjuder här på några bilder (styrelsen har valt att inte publicera bilder på folk).

Bildkommentar: styrelsen har införskaffat reflexer och nyckelband. Vänligen kontakta styrelsen för att erhålla några exemplar.

Bildkommentar: föreningens husmäklare skickade en särskild hälsning till oss.

Bildkommentar: föreningens unga och barn gjorde mycket fina kreationer.

Hälsningar Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR NR. 11 – 2017

Radonmätning
Utvalda boende i föreningen har fått hem utrustning för radonmätning. Vänligen följ de givna instruktionerna. Vid frågor om detta kontakta aktuell entreprenör eller Teoge.

Luciafika den 10:e december, kl. 14:00-16:00
Styrelsen kommer även i år arrangera luciafika. Platsen blir träfflokalen vid gård 1. Det kommer serveras kaffe, glögg, saft med tilltugg. Attiraljer för pysselsugna barn kommer att finnas tillgängligt. Kom och träffa dina grannar och styrelsen. Önskar du hjälpa till med något, vänligen kontakta styrelsen på enklaste sätt.

Brandsäkerhet extra viktigt!
Vi börjar närma oss den tid på året då levande ljus tänds i våra hem. Det är därför extra viktigt att kontrollera din brandvarnare och se till att de har fräscha batterier och fungera som de ska.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

HYRESNÄMNDEN GICK PÅ FÖRENINGENS LINJE

Hyresnämnden i Stockholm gick på föreningens linje
Föreningen har i oktober månad haft ett ärende hos hyresnämnden avseende en tvist med en medlem. Medlemmen hade hyrt ut bostadsrätten i andra hand utan tillstånd. Hyresnämnden gick på föreningens linje av flera anledningar. Resultatet blev att perioden för andrahandsuthyrning förkortades. Medlemmen hade ursprungligen önskat hyra ut sin lägenhet under flera år, vilket hyresnämnden klart och tydligt ogillade.

Hyresnämnden påtalade följande viktiga punkter:

  1. Andrahandsuthyrning är en tillfällig lösning.
  2. Ett kontrakt och tillstånd från föreningen per hyresgäst. Du kan aldrig få tillstånd till att hyra ut till vem som helst.
  3. Hyr man ut sin lägenhet utan tillstånd från föreningen riskerar man att förlora besittningsrätten och kan tvingas sälja lägenheten.
  4. Hyr man ut sin lägenhet under flera år väger föreningens skäl tyngre vid en tvist.

Hyresnämnden noterade i protokollet från förhandlingen att:

  • Föreningen behöver vidare ha aktiva medlemmar som kan hjälpa till i styrelsearbetet m.m.

Det sistnämnda är en av huvudanledningarna varför en upplåtelse i andra hand är en högst tillfällig lösning. En förening behöver aktiva medlemmar som kan hjälpa till i förening på olika sätt. Kan en medlem inte tänka sig att hjälpa till i styrelsen eller föreningen på något sätt, så bör man se sig om efter en annan boendeform.

Angående AirBnb m.m.
Vi har sett att några lägenheter förekommer på AirBnb och liknande tjänster på nätet. Här är det samma krav som gäller. Har du inget tillstånd från föreningen per hyresgäst och tillfälle så riskerar du att förlora besittningsrätten. Har detta pågått under flera år väger föreningens skäl tyngre vid en tvist. Föreningen arbetar aktivt med dessa frågor och ser mycket ogillande på ogiltiga upplåtelser av lägenheter i föreningens bestånd, oavsett form och sätt.

Om Hyresnämnden
Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden fattar också beslut i en rad frågor. Det kan till exempel handla om en hyresgästs eller en bostadsrättshavares rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand. Hyresnämnden gör normalt ett medlingsförsök även i sådana ärenden som nämnden kan pröva. För mer information: Hyresnämnden

STYRELSEN INFORMERAR NR. 10 – 2017

Serviceförfrågan
Har ni önskemål och förslag avseende servicen kring ditt boende. Inkom på enklaste sätt via mail till styrelsen eller en lapp i styrelsens svarta brevlåda utanför kontoret vid port 21.

Luciafika 10:e december
Detta var uppskattat förra året, då medlemmar under trevliga former får träffa styrelsen och andra boenden. Söndagen den 10:e december, skriv in det i din almanacka.

Vattenavstängningsrutiner
Avstängning av vatten vid ombyggnad eller renovering måste aviseras minst 1 dygn innan samt kontakta Teoge. Det gäller samtliga boende och anlitade entreprenörer.

Reflexer
För din egen säkerhet i trafiken så rekommenderas att du tar på dig reflexer. Detta gäller särskilt barn men även vuxna.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR NR. 9 – 2017

Samarbete med mäklare
Föreningen har ett särskilt samarbete med Skandiamäklarna. Detta innebär vissa fördelar. Vi får en personlig mäklare som känner väl till bostadsmarknaden i Rissne och kan ge föreningens medlemmar tips och råd. Information: www.brfvikingen2.se/foreningen/maklarinfo/

Kolla dina blandare (vattenkranar)
Styrelsen har blivit medveten om att varmvattnet upplevs av en del som ojämnt. Det beror sannolikt på att blandare i någon eller några lägenheter har fallerat och läcker in kall- respektive varmvatten i systemet. Du kanske har renoverat och blandaren blivit inkoppplad fel eller att en gammal blandare har gått sönder. Vänligen kolla era blandare.

Grannsamverkan
Hösten är här och det blir mörkt tidigare och tidigare. Detta innebär högtid för tjuvar och annat bus. Vi vill därför att boende på Mjölnerbacken är extra uppmärksam på sin omgivning och särskilt på sådant som bryter mot det vanliga. Du får mer än gärna fråga vad okända gör i området.  Föreningen får då och då besök av inbrottstjuvar – helt normalt i en storstadsmiljö. I vissa fall blir de tagna på bar gärning och bortskrämda, i andra fall får polisen in bra signalement och tips som leder deras arbete vidare.

För er som vill gå ett snäpp längre kan vi tipsa om en mobil-app för grannsamverkan som heter Trygve. För mer info: www.trygve.se. När ni väl installerat appen finns exempelvis grupperna Mjölnerbacken och Rissne att gå med i. Vid frågor eller tips: grannsamverkan@brfvikingen2.se

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen