Styrelsen

(uppdaterad 2016-05-30)

  • Jimmy Forsberg (ordförande)
  • Efraim Moström (sekreterare)
  • Johanna Andreasson (ord.)
  • Ove Enryd (ord.)
  • Rima Gergi Simonsson (supp.)
  • Jenny Kalpakas (supp.)

Styrelsen behövs normalt ej kontaktas om det inte gäller frågor som är uppenbart relaterade till föreningen, exempelvis godkännande av renoveringsplan eller påskrifter av dokument.

Brf Vikingen 2
Mjölnerbacken 21
174 48 Sundbyberg
E-post: styrelsen[at]brfvikingen2.se

Styrelsens uppdrag.
Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen inte är en heltidsarbetande vaktmästare / servicekille som springer på medlemmars fingerknäppning utan styrelsen är en styrande enhet som verkar för föreningens och medlemmars intressen. Att vara bostadsrättsägare och vara medlem i en bostadsrättsföreningen kommer med både frihet och ansvar där varje medlem antas vara behjälplig och ta sitt ansvar att hjälpa föreningen framåt.

Det är inte styrelsens uppgift att felanmäla saker åt alla boende, det skapar bara extra arbete och det tar längre tid att använda styrelsen som mellanhand i dessa frågor istället för att själv direkt felanmäla till vår förvaltare, samt att det tar tid från mer viktigt styrelsearbete.

Samtliga medlemmar har exakt samma ansvar som styrelsen i att vara behjälplig med frågor som felanmälningar och liknande.

Styrelsens uppdrag är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Att andemeningen och kraven i föreningens stadgar uppfylls samt att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa tänkbara sätt. Arbetsuppgifter för styrelsen är t.ex.

• ekonomi
• information
• fastighetsförvaltning
• samfälligheten

Styrelsen disponerar en lokal vid Mjölnerbacken nr 21 (mot gatan) där även en brevlåda finns.