Kontakta styrelsen

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Observera: ALLA felanmälningar skall gå till vår fastighetsförvaltare SBC.


Felanmälan kl. 07.00-21.00 Telefon: 0771 – 722 722
Via Internet:  www.sbc.se/felanmalan

Akuta ärenden utanför kontorstid? Kontakta vår jourfirma.
Dygnet runt Fastighetsjour
Akutsituationer efter kl. 21.00 samt helger, Telefon: 08 – 18 70 00

Till dig som är mäklare
Har du fått i uppdrag att sälja en bostadsrätt i BRF Vikingen 2?
Det är vår förvaltare SBC som sköter rekvirering av mäklarbild.

Kontakta föreningens styrelse via mail: styrelsen@brfvikingen2.se
eller via nedanstående kontaktformulär.

Innan du kontaktar styrelsen:
Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen inte är en heltidsarbetande vaktmästare / servicekille som springer på medlemmars fingerknäppning utan styrelsen är en styrandeenhet som verkar för föreningens och medlemmars intressen. Att vara bostadsrättsägare och vara medlem i en bostadsrättsföreningen kommer med både frihet och ansvar där varje medlem antas vara behjälplig och ta sitt ansvar att hjälpa föreningen framåt.

Det är inte styrelsens uppgift att felanmäla saker åt alla boende, det skapar bara extra arbete och det tar längre tid att använda styrelsen som mellanhand i dessa frågor istället för att själv direkt felanmäla till vår förvaltare, samt att det tar tid från mer viktigt styrelsearbete.
Samtliga medlemmar har exakt samma ansvar som styrelsen i att vara behjälplig med frågor som felanmälningar och liknande.