Grannsamverkan

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Styrelsen ser det som positivt när boende engagerar sig i grannsamverkande aktiviteter och åtgärder. Ju fler på Mjölnerbacken som är extra uppmärksam på vad som sker i omgivningen, desto bättre. Det kan vara att du frågar okända vad de gör i området till att notera sådant som bryter mot det vanliga. Föreningen får då och då besök av inbrottstjuvar – helt normalt i en storstadsmiljö. I vissa fall blir de tagna på bar gärning och bortskrämda, i andra fall får polisen in bra signalement och tips som leder deras arbete vidare.

 

 

För er som vill gå ett snäpp längre kan vi tipsa om en mobil-app för grannsamverkan som heter Trygve. För mer info: www.trygve.se. När ni väl installerat appen finns exempelvis grupperna Mjölnerbacken och Rissne att gå med i. För frågor eller tips om detta med grannsamverkan kan ni mail:a till grannsamverkan@brfvikingen2.se

Informationsblad om Trygve på Mjölnerbacken: Trygve Infoblad Mjölnerbacken