Kontaktuppgifter

SBC
Fastighetsskötare
Felanmälan sker per
Hemsida: www.sbc.se/felanmalan (klicka på felanmälan)
Telefon: 0771-722 722 (vardagar kl 07.00-21.00)

Teoge
Ekonomiska frågor (hyra, avgift, mm.)
Hemsida: www.teoge.se
Telefon: 08 – 410 828 50 (vardagar kl. 08.00-12.00)

Stadens VVS-Energi (akuta ärenden vid jourtid)
Akuta fastighetsärenden under icke arbetstid
Telefon: 08-29 43 70

BRF Vikingen2’s försäkringsbolag
Föreningens försäkringsnr: 9867723
Företagsskador(växel): 0771-326 327
Anmälan skadedjur(Anticimex): 08-517 634 00
Mail: foretagsskador@gjensidige.se
Hemsida: www.gjensidige.se

Envac
Akuta problem med sopnedkastet
Telefon: 08-7753379

Parkeringsövervakning
Svensk Bevakningstjänst/NOKAS
Står någon på din hyrda parkeringsplats måste du kontakta NOKAS på
vardagar kl. 8.00-16.15 tel 08-556 558 20
övrig tid tel. 0733-738 634

Anticimex
Vid problem med skadedjur kontakta Anticimex per telefon: 08-517 634 00

Belles Golv & Städ AB
Städning
www.belles.se

Aptus-/portbricka samt nycklar
För ändringar kontakta styrelsen (se nedan) eller
gå till sidan Aptus & Nycklar under fliken ditt boende.
Där hittar ni formulär för beställning/ändring av Aptusbrickor.

S:t Eriks Hiss AB
Hissar
Vid problem med hissar samt port till varmgarage i fastighet 2
Telefon dagtid: 08-522 258 00
Telefon jourtid: 08-657 64 94

Comhem
Kabel-TV
Problem med kabel-TV
Felanmälan görs sker per
E-post: support.tv@comhem.se
Telefon: 0771-550 000

Svenska Störningsjouren
Störningsjour
Vid störning i området
Telefon: 08-568 214 00

Närpolisen
Telefon: 114 14

Nattknappen
Nattknappen är ett permanent projekt som drivs av Citypolisen tillsammans med polisens volontärer som en hjälp att minska otryggheten för alla i Stockholms län, fredagar och lördagar 23.00-03.30
Telefon: 020-44 66 66

SOS alarm
Telefon: 112

Skandiamäklarna
Föreningen har tecknat avtal med Skandiamäklarna.
Uppgift om vilka som mäklare som ansvarar för Mjölnerbacken finns i din aktuella port.

Föreningens gårdslokaler
Kontakta styrelsen per mail:styrelsen@brfvikingen2.se för bokningsfrågor.

Brf Vikingen 2
Styrelsen behövs ej kontaktas om det inte gäller frågor som är uppenbart relaterade till föreningen, exempelvis godkännande av renoveringsplan eller påskrifter av dokument.
Felanmälningar gällande fastighet och tekniska frågor kontakta SBC. Vid ekonomiska frågor kontakta TEOGE

Brf Vikingen 2
Mjölnerbacken 21
174 48 Sundbyberg
E-post: styrelsen[at]brfvikingen2.se