Hyreskontrakt

Uppsägning av hyreskontrakt

Teoge står för administrationen av våra hyresrätter, det är Teoge man kontaktar om man vill säga upp sin lägenhet.

Teoge www.teoge.se
Fastighetsskötare/hyresärenden
Telefon: 08-410 828 50 (kl. 08:00-12:00 till 13:00-16:00)
Hyresärenden: 08-410 828 50 (kl. 8.00-12.00)