Styrelsen

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

(uppdaterad 2022-07-05)

  • Thomas Eriksson (Ordförande)
  • Agneta Gunilla Rönnemark (Ledamot, Ekonomiansvarig)
  • Milad Kanoo (Ledamot)
  • Leonardo Caballero (Ledamot)
  • Kjell Holmsten (Ledamot, Sekreterare)
  • Athanasios Vadolas (Suppleant)

Styrelsen behöver normalt ej kontaktas om det inte gäller frågor som är uppenbart relaterade till föreningen, exempelvis godkännande av renoveringsplan eller påskrifter av dokument.

Brf Vikingen 2
Mjölnerbacken 21
174 48 Sundbyberg
E-post: styrelsen[at]brfvikingen2.se

Styrelsens uppdrag.

Styrelsens uppdrag är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar, att andemeningen och kraven i föreningens stadgar uppfylls samt att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa tänkbara sätt.

Arbetsuppgifter för styrelsen är t.ex.

• ekonomi
• information
• fastighetsförvaltning
• samfälligheten

Styrelsen disponerar en lokal vid Mjölnerbacken nr 21 (mot gatan) där även en brevlåda finns. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar via mejl eller direkt i brevlådan om ni så önskar!

Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen inte är en heltidsarbetande vaktmästare / serviceperson som springer på medlemmars ärenden. Styrelsen är en styrande enhet som verkar för föreningens och medlemmars intressen. Att vara bostadsrättsägare och vara medlem i en bostadsrättsföreningen kommer med både frihet och ansvar där varje medlem antas vara behjälplig och ta sitt ansvar att hjälpa föreningen framåt.

Det är inte styrelsens uppgift att felanmäla saker åt alla boende, det skapar bara extra arbete och det tar längre tid att använda styrelsen som mellanhand i dessa frågor istället för att själv direkt felanmäla till vår förvaltare, samt att det tar tid från mer viktigt styrelsearbete.