Parkeringar

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

För samtliga parkeringar samt parkeringsgaraget Lidret hänvisas Ni till BredaBlick – se Vikingens Samfällighetsförenings hemsida.

All parkering inom hela Mjölnerbacken sköts av Vikingens samfällighetsförening.

Du kan välja mellan olika parkeringsalternativ som att hyra en parkeringsplats i parkeringshuset Lidret, yttre parkering, eller på besöksparkering med parkeringstillstånd.

Föreningens varmgarage 
BRF Vikingen 2 innehar ett mindre varmgarage, dessa platser hanteras av vår förvaltare SBC.

Kontakta dem för att ställa dig i kö eller för eventuell uppsägning av platsen.