Author: Shahriyar

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

VENTILATIONSKONTROLL

(OVK-besiktning) Styrelsen har nu handlat upp den återkommande besiktningen av ventilationssystemet i fastigheterna. Besiktningen kommer att utföras i Januari månad, Klicka här för att se tider Arbetet kräver att vi får tillträde till samtliga lägenheter då mätning och inspektion måste ske i hela ventilationssystemet i respektive trappuppgång vid ett och samma tillfälle. Om ni inte…
Read more