STYRELSEN INFORMERAR NR. 4 – 2017


Årsstämma
Årsstämman för 2017 är: måndag den 15 maj. Information om tid kommer att komma.

Frågor till årsstämman
Om du har frågor som du vill ska tas upp på årsstämman kan du lämna in dem till oss genom att lämna ett brev med dina frågor i vår postlåda. Vår postlåda är svart och finns utanför styrelselokalen på Mjölnerbacken 21.

Entréportarna
Arbetet med att byta ut våra entréportar fortsätter. Bytet av portarna sker succesivt på grund av stor investeringskostnad.

Intresserad av att sitta i styrelsen?
Är du nyfiken och intresserad av att veta hur det är att sitta i en styrelse för en bostadsrättförening och/eller känner att du vill vara med och arbeta för att vår förening ska fortsätta vara en bra bostadsrättförening, är du välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss. Det är ett lärorikt arbete och en givande erfarenhet! Skicka in din intresseanmälan till: valberedningen@brfvikingen2.se

Intresserad av att sitta i valberedningen?
Valberedningen föreslår personer till den nya styrelsen som sedan väljs på årsstämman. Intresserad av att sitta med i valberedningen? Skicka in din intresseanmälan: valberedningen@brfvikingen2.se

Med vänlig hälsning, Styrelsen                          

STYRELSEN INFORMERAR NR. 3 – 2017


Årsstämma
Preliminärt datum för årsstämman: måndag den 15 maj. Mer information kommer när datum och tid är fastställt.

Frågor till årsstämman
Om du har frågor som du vill ska tas upp på årsstämman kan du lämna in dem till oss genom att lämna ett brev med dina frågor i vår postlåda. Vår postlåda är svart och finns utanför styrelselokalen på Mjölnerbacken 21.

Intresserad av att sitta i styrelsen?
Är du nyfiken och intresserad av att veta hur det är att sitta i en styrelse för en bostadsrättförening och/eller känner att du vill vara med och arbeta för att vår förening ska fortsätta vara en bra bostadsrättsförening, är du välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss. Det är ett lärorikt arbete och en givande erfarenhet!

Din intresseanmälan mejlar du till vår valberedning: valberedningen@brfvikingen2.s

Med vänlig hälsning, Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR NR. 2 – 2017


Skadegörelse
Vi har uppmärksammat skadegörelse i våra trapphus och utrymmen. Då det påverkar vår boendemiljö och ekonomi, vill vi givetvis att det upphör.

Vi har uppmärksammat de senaste händelserna och har koll på det som hänt.

Om man ser något suspekt framöver får man gärna meddela oss. Tillsammans kan vi hjälpas åt att värna om vår boendemiljö och ekonomi.
Mejladressen till styrelsen är: styrelsen@brfvikingen2.se

Tömma i cykelförråd
Skräp och saker som inte är cyklar får inte försvaras i våra cykelrum. Om man har skräp/saker i cykelförrådet måste detta tas bort omgående!

Ny städfirma
Från och med 1 mars 2017 ansvarar en ny städfirma för städningen.

Behöver du en till Aptusbricka?
För att beställa en Aptusbricka fyller du i ett beställningsformulär, som du hittar på vår hemsida, under “Ditt boende”.

Om du inte hittar formuläret kan du kontakta oss per mejl så kan vi hjälpa dig.

Blanketten lämnas sedan till vår postlåda på Mjölnerbacken 21. Det går också bra att mejla blanketten till: styrelsen@brfvikingen2.se

Pris för Aptus är 400 kronor/st, max 6 st. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen                                                         

STYRELSEN INFORMERAR NR. 1 – 2017


Inga lösa hundar på gårdarna
Tänk på att det inte är tillåtet att låta sin hund gå lös på våra gårdar.

Viktigt – om du ska renovera
Vid renovering i din lägenhet, måste du kontakta TEOGE för att ansöka om tillåtelse att få renovera. Denna regel finns för att minska risken för skador i byggnaden som till exempel vattenskador, elskador, kontroll av bärande väggar.
Detta gäller framförallt renovering av kök, badrum, ändring av väggar, men kontakta TEOGE vid även andra renoveringar.

Ny städfirma
Vi har nytt avtal med ny städfirma som ansvarar för städning av våra trapphus och gemensamma utrymmen. Företaget heter Belles städ. Datum för tillträde är i skrivandet stund ännu inte fastställt.

Träfflokal på gård 1 kommer att fräschas upp
Vår träfflokal på gård 1 har blivit sliten under åren. För att lokalen ska vara mer trivsam att hyra och vistas i, kommer den att målas om och göras finare.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Styrelsen informerar nr. 10 – 2016

 

Ny förvaltare – information angående parkering
Samfälligheten har ny förvaltare från och med 1 januari 2017 som heter Bredablick Förvaltning. Det innebär att om du vill hyra en parkeringsplats kontaktar du dem från och med 1 januari 2017.

Du kan mejla till info@bblick.se eller ringa till dem på telefonnummer: 08-409 040 39. Öppettider: måndag-fredag, klockan: 08:30-16.30.

Du som redan hyr en parkeringsplats ska ha fått information från Bredablick. Om du inte har fått denna information eller om du har frågor, kan du kontakta dem genom att använda ovan kontaktuppgifter.

Garageportar – viktigt!
Var noga med att se till att dörrarna till garaget och entrédörrarna till våra trapphus blir stängda. Vid kyla kan dörrarna krångla. Om du ska in i garaget utan bil, ska dörrarna användas och inte garageportarna. Stölder sker när garageportarna står öppna.

Luciafikat den 10 december blev lyckat
Den 10 december bjöds det på luciafika med glögg, lussekatter pepparkakor och mycket annat gott. Till barnen fanns pyssel, något som nog var lika kul för både barn och vuxna. Det var kul att träffa alla er som hade möjlighet att komma! För er som inte hade möjlighet att komma förbi kan se lite bilder på vår hemsida.

God jul och gott nytt år!
Vi i styrelsen vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning, Styrelsen